Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

 

Līdz šim, šo būvelememtu zemākā normatīvā siltuma caurlaidības vērtība - URN bija 1,8K W/(m2 x K), (ievērtējot K-koeficientu atbilstoši citu LBN nosacījumiem, tā sasniedza 1,3 – 1,4 W/(m2 x K)). Praktiski to nodrošināja gandrīz visas tirgū plaši pieejamās stiklotās konstrukcijas, ja vien to stiklu paketes bija ar „selektīvo“ (siltuma enerģiju atstarojošo) pārklājumu un argona pildījumu. Šodien jāņem vērā trīs būtiskākās izmaiņas LBN 002-01:

1. Ir nodalīti logi un citas stiklotās konstrukcijas no ārdurvīm. Logiem normatīvās siltuma caurlaidības vērtības ir mazākas kā līdz šim, bet ārdurvīm tās faktiski palikušas nemainītas. Tas ir objektīvi, jo šajā segmentā ir liels metāla konstrukciju īpatsvars un vairumā gadījumu tās maz ietekmē kopējos ēku enerģijas zudumus.

2. Normatīvā siltuma caurlaidības vērtība logiem un citām stiklotajām konstrukcijām (piem. stikla fasādēm) – lielākajai daļai ēku ir URN - 1,3K W/(m2 x K), kas ievērtējot arī K-koeficientu, atbilstoši ēku pielietojuma veidam un iekštelpu ekspluatācijas temperatūrām bieži ir zemākas par tām, ko nodrošina tirgū piedāvātie „zemākās cenas standartprodukti“. Tas nozīmē, ka jau pie konstrukciju izvēles, daudz lielāka vērība ir jāpiegriež visu šo konstrukciju pamatsastāvdaļu parametriem un to faktiskajai atbilstībai. Tas būtiski ietekmē konstrukciju kopējo siltuma caurlaidību.

UG - stiklojuma siltuma caurlaidība, W/(m2 x K),

UF – rāmja siltuma caurlaidība, W/(m2 x K) un

ΨG – stiklu atdalītāja lineārais termiskais tilts W/(m2 x K).

Nelielas izmaiņas katrā no sastāvdaļām var viegli ietekmēt kopējo konstrukcijas siltumcaurlaidību par 0,1 W/(m2 x K) un vairāk, kas ir ne tikai ~10% siltuma zudumu, bet var izrādīties arī normatīvo prasību robeža.

Normatīvās logu konstrukciju siltumcaurlaidības vertības UW pie URN =1,3K W/(m2 x K) atkarībā no konkrētās iekštelpas ekspluatācijas temperatūras un ēkas ģeogrāfiskās atrašanās vietas apkopotas tabulā pielikumā.

3. Būtiski ir samazinātas arī lineāro termisko tiltu siltuma caurlaidības koeficientu - ΨRN W/(m x K) normatīvās vērtības, kas lielākajai daļai ēku ir 0,10 W/(m x K). Ievērtējot koeficientu „K“, bieži pieļaujami vairs tikai 0,07-0,08 W/(m x K). Tas vistiešākajā veidā attiecināms uz logu montāžas mezglu risinājumiem. Vairumā gadījumu vairs nav pieļaujama logu ailes bez siltinājuma. Faktiski visos gadījumos logu konstrukcijām ir jābūt vismaz līdz ar siltinājuma slāni vai jānodrošina ar īpašiem un atbilstošiem logu aiļu ārpuses vai iekšpuses siltinājumu risinājumiem.

Nevajadzētu aizmirst, ka logiem ir virkne citu energoefektivitātes parametru, kurus neietver LBN 002-01. Saules enerģijas caurlaidība – koeficients „g“, kas būtībā norāda, cik liels ir „bezmaksas radiators“ jūsu ēkā, kā arī gaismas caurlaidības koeficients – „τL ", („TL “), kas norāda cik liela daļa no āra gaismas ieplūst caur jūsu logu, varbūt pat vairs tikai puse?

Jāpiemin, ka uz logiem vistiešākajā veidā attiecas arī LVS EN 1991-1-4:2005 „Iedarbes uz konstrukcijām. 1-4.daļa, “Vēja iedarbes“, un jau pasen spēkā esošais LBN 016-11 „Būvakustika“. Būtu laiks arī šīs prasības sākt pielietot un ievērot!

Logu nozares eksperts

Būvinženieris, Atis Jumiķis.

citi raksti

Rakstu arhīvs