Pirmais LATEA energoefektivitātes sertifikāts tiks pasniegts 7. septembrī

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas biedrs, STRABAG AG filiāle Latvijā 7. septembrī saņems pirmo LATEA izsniegto energoefektivitātes sertifikātu.

Latvijas Energoefektivitātes asociācija sadarbosies ar Valkas novadu - plānotas kopīgas iniciatīvas un īpaši pilotprojekti Valkas pilsētvides attīstībai un dzīves kvalitātes uzlabošanai.

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas (LATEA) un Valkas novada pašvaldības vienošanās par sadarbību ir būtisks solis Ziemeļvidzemes reģiona attīstībai energoefektivitātes un saistītajās jomās.

Sāk sertifikāciju energoefektivitātē. Pirmais saņēmējs- STRABAG AG filiāle Latvijā

Latvijas Energoefektivitātes asociācijas biedrs, STRABAG AG filiāle Latvijā drīzumā saņems pirmo LATEA izsniegto energoefektivitātes sertifikātu.

Prezentē Baltijas Enerģētikas Aliansi

Baltijas Enerģijas forumā 2015, tika prezentēta un šobrīd tiek attīstīta Baltijas Enerģētikas alianse (BEA) – kompetences centra tipa organizācija, kuras mērķis ir veicināt diskusiju par aktuāliem gāzes biznesa jautājumiem ES un Baltijas Jūras reģionā. Piemēram, infrastruktūras projektiem, piegāžu drošības un diversifikācijas tēmām u.c.. Uzmanība aktuālajam projektam Nord Stream 2 ir viena no  BEA darba prioritātēm. 

Aizvērt

Iespēja energoapgādes komersantiem valsts energoefektivitātes pienākuma shēmas ieviešanā!*

Piedāvājam www.energetika.lv  kā informācijas resursu energoefektivitātes pasākumu ieviešanā, saskaņā ar Energoefektivitātes likumu un sadarbībā ar LATEA. 

*Energoefektivitātes pienākuma shēmas izveidošanas mērķis ir sasniegt valsts obligāto enerģijas galapatēriņa ietaupījuma mērķi. Energoefektivitātes pienākuma shēmas atbildīgās puses ir enerģijas sadales un enerģijas mazumtirdzniecības komersanti.

t. 29488486 / business@latea.lv