Runās par gāzes biznesu Baltijas jūras reģionā

Baltijas Enerģētikas Alianses (BEA) darbība būs vērsta uz gāzes nozares attīstību un biznesa iespējām Baltijas jūras reģionā

Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) prezentēja Baltijas Enerģētikas aliansi

Šodien, Baltijas Enerģijas forumā 2015, Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) prezentēja Baltijas Enerģētikas aliansi (BEA) – koncepciju, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Enerģētikas Savienības iedzīvināšanu Latvijā un kaimiņvalstīs.

Latvijas Energoefektivitātes asociācija piedalās starptautiskajā izstādē Vide un Enerģija 2015

Šogad LATEA savā stendā informē par Baltijas Enerģētikas Aliansi, kas ir koncepts ar mērķi veicināt Eiropas Enerģētijas Savienības koncepta iedzīvināšanu Latvijā un Baltijā, kā arī aicina piedalīties Baltijas Enerģētikas Forumā 2015, kur LATEA ir viens no partneriem. Stendā ir pārstāvēti arī LATEA biedri ar saviem speciālistiem.

PROJEKTS - Ar mērķi atbalstīt Eiropas Enerģētikas savienību, Latvijas Energoefektivitātes asociācija prezentē Baltijas Enerģētikas alianses koncepciju

Šodien, Baltijas Enerģijas forumā 2015, Latvijas Energoefektivitātes asociācija (LATEA) prezentēja Baltijas Enerģētikas aliansi (BEA) – koncepciju, kuras mērķis ir veicināt Eiropas Enerģētikas Savienības iedzīvināšanu Latvijā un kaimiņvalstīs. Kā aktuālākais iecerētā centra darbs varētu būt aktīva līdzdalība BEMIP (Baltic Energy Market Interconnecton Plan) ieviešanā tostarp diskutējot par sašķidrinātās gāzes projektiem, jauniem starpsavienojumiem un enerģijas tarifiem.