Baltijas Enerģētikas Alianse: atklāta un caurskatāma starptautiskā biznesa iesaiste ir svarīgs priekšnoteikums diskusijai par Nord Stream 2

Aktīva un caurskatāma starptautiskā biznesa iesaiste ir svarīgs priekšnoteikums darbā ar liela apmēra multinacionālu enerģētikas projektiem.

Energoefektivitātes finansētājiem jānodrošina līdzekļus apmācību un sertifikācijas programmām

Šobrīd Saeimā trešajam lasījumam tiek gatavots Energoefektivitātes likums un Latvijas Energoefektivitātes asociācija(LATEA) jau vērsusi parlamentāriešu uzmanību uz nepieciešamību uzlabot likuma kvalitāti, tostarp uz nepieciešamību normatīvajos aktos atrunāt energoservisa jeb ESCO uzņēmumu darbību, īpaši ņemot vērā pieejamo finansējumu.

Tiks attīstīti energoservisa pakalpojumi

Ar 2016. gadu tiek atjaunots energoefektivitātes biznesa zīmols energoserviss.lv un sākta aktīva tā attīstība uzņēmējdarbībā, sadarbībā ar stratēģisko partneri.

Prezentē Baltijas Enerģētikas Aliansi

Baltijas Enerģijas forumā 2015, tika prezentēta un šobrīd tiek attīstīta Baltijas Enerģētikas alianse (BEA) – kompetences centra tipa organizācija, kuras mērķis ir veicināt diskusiju par aktuāliem gāzes biznesa jautājumiem ES un Baltijas Jūras reģionā. Piemēram, infrastruktūras projektiem, piegāžu drošības un diversifikācijas tēmām u.c.. Uzmanība aktuālajam projektam Nord Stream 2 ir viena no  BEA darba prioritātēm.